IT Security Workshop | Konference
IT Security Workshop

Přednášející


Aleš Špidla
prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti

Aleš Špidla

Ing. Aleš Špidla vystudoval technickou kybernetiku, V roce 2011 jako ředitel odboru kybernetické bezpečnosti na ministerstvu vnitra ČR koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a zapojil se do diskusí nad věcným záměrem a potom i samotným zákonem o kybernetické bezpečnosti. Dále pracoval jako vedoucí sekce informatiky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ředitel odboru bezpečnostních politik ministerstva práce a sociálních věcí, manažer oddělení řízení rizik ve společnosti Price Waterhouse Coopers, poté ve státním podniku CENDIS, s.p. jako specialista pro kybernetickou bezpečnost a ve státním podniku NAKIT, s.p. jako vedoucí oddělení v sekci bezpečnosti. V současné době pracuje na Generálním finančním ředitelství. Je prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Intenzivně se věnuje evangelizaci problematiky kybernetické a informační bezpečnosti ve všech jejích aspektech. Přednáší na konferencích, vystupuje v médiích, publikuje články s touto tématikou. Aleš Špidla je certifikovaným auditorem kybernetické bezpečnosti.

Miroslav Kořen
Generální ředitel pro východní Evropu, Kaspersky

Miroslav Kořen

Svou profesní kariéru začal jako programátor a následně se také věnoval konzultační činnosti v oblasti monitoringu sítí. K obchodu se dostal v roce 2007 ve společnosti Capgemini. Od roku 2010 působil ve společnosti Oracle, kde byl zodpovědný za osmičlenný obchodní tým prodávající software do České republiky, Slovenska a Maďarska. Na úspěchy ze společnosti Oracle navázal v SAP ČR, kde vytvářel a následně uváděl do praxe strategii pro adopci SAP HANA na českém trhu. Koncem roku 2014 založil českou a slovenskou obchodní pobočku open source společnosti SUSE, kde více než 4 roky budoval lokální značku a tým. Od března 2019 působí na pozici generálního ředitele pro východní Evropu ve společnosti Kaspersky a na starosti má 17 zemí z daného regionu.

Jaroslav Hromátka
Security Specialist, IS4 security

Ondřej Nekovář
CISO, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Ondřej Nekovář

Mgr. Ondřej Nekovář v současnosti pracuje jako CISO v SPCSS, s. p., kde se svým týmem zajišťuje kybernetickou a informační bezpečnost pro datové centrum resortu Ministerstva financí, prvek kritické informační infrastruktury. Dále se specializuje na problematiku legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti a aktivní obrany.

Ian Pohl
Security Analyst, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Ian Pohl

Aktuálně zastává funkci threat hunter v SPCSS, s. p. Jeho specializací jsou techniky, procedury a taktiky APT útočníků v kontextu nasazení aktivní obrany. Několik let také strávil jako člen Red teamu v nadnárodní korporaci.

Jan Tomíšek
senior advokát kanceláře ROWAN LEGAL

Jan Tomíšek

Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E se věnuje právnímu poradenství zejména v oblastech softwarového práva, cloud computingu, ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a elektronických transakcí. Vedle působení v advokacii je externím doktorandem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde pravidelně vyučuje zejména témata softwarového práva a ochrany osobních údajů. Jan je absolventem Právnické fakulty, Fakulty informatiky a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Kromě práva studoval kybernetickou bezpečnost a management. Je certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E) a držitelem ocenění Právník roku v kategorii Talent roku za rok 2016.

Ondřej Kubeček
obchodní ředitel, System4u

Ondřej Kubeček

Ondřej Kubeček je obchodním ředitelem společnosti System4u a.s., která firmám poskytuje IT služby spojené s celým životním cyklem mobilních zařízení, tedy od konzultace při výběru přes vzdálené nastavení, podporu až po recyklaci či ekologickou likvidaci. Ondřej vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a poté pracoval na obchodní pozici u společnosti BlackBerry v rámci CEE regionu. Posledních 15 let se věnuje problematice Enterprise Mobility a stojí za mnoha úspěšnými projekty jak ve státní správě, tak v soukromém sektoru. Jeho ambicí je být s firmou System4u stále jedničkou na trhu EMM.

Petr Dostálek
ředitel kompetenčního centra Praha, Data Protection Delivery Center

Petr Dostálek

Petr Dostálek je vedoucím pracovníkem ve společnosti Data Protection Delivery Center, s.r.o., která se zabývá oblastí dodávek technologií do datových center zaměřených na virtualizaci, automatizaci či zálohování/obnovu dat. Petr po studiích na VUT v Brně, od roku 2007 vystřídal několik technických pozic ve společnostech Ahold, IBM, Avnet a stojí za mnoha úspěšnými projekty v CEE regionu se zaměřením na virtualizační technologie. Jeho osobní motivací je stát se lídrem na poli doručování virtuálních desktopů či aplikací (VDI) na libovolné zařízení.

Břetislav Sobek
Obchodní & produktový manažer, PROFIcomms

Jindřich Šavel
Sales Director, Novicom

Jindřich Šavel

Jindřich Šavel je na pozici obchodního ředitele společnosti Novicom od konce roku 2012. Během více než 27 let strávených v IT působil především v oblastech prodeje infrastruktury, aplikačního software, správy dokumentů a v poslední době především v síťové a kybernetické bezpečnosti. Ve své kompetenci má oblasti produktové strategie, obchodu, marketingu a rozvoje zahraničních aktivit, kde se snaží uplatnit své dlouholeté zkušenosti s budováním prodejních sítí.

Tomáš Bezouška
President Institutu pro správu dokumentů, Architekt kybernetické bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví

Tomáš Bezouška

Tomáš Bezouška vystudoval obor Podnikatelská informatika na Technické univerzitě v Liberci. Působí v roli architekta kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zdravotnictví, kde je zodpovědný mj. za metodické vedení resortních organizací v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a podílí se na realizaci projektů s národním i celoevropským přesahem. Současně je zakladatelem a presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřujícího se na správu (nejen) digitálních dokumentů především ve veřejném sektoru. Podílí se na celé řadě aktivit v oblasti elektronizace veřejné správy, je členem pracovních skupin a odborných panelů zaměřujících se na digitalizaci procesů a efektivní využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Přednáší o tématech z oblasti řízení správy dokumentů a digitalizace procesů veřejné správy. Je držitelem certifikátů CISA (Certified Information Systems Auditor, ISACA), TOGAF, ITIL, aj.

Tomáš Pluhařík
CEO, HuMalnn

Daniel Přívratský
Enterprise Security Architect, NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS

Daniel Přívratský

Daniel je expertem v oblasti bezpečnosti informací s více jak dvacetiletou praxí v oblastech implementace a provozu systémů řízení bezpečnosti informací, poradenských službách k ochraně dat, řízení rizik, designu bezpečnostní architektury a auditu. Je členem profesních asociací ISACA a ISC2 a držitelem profesních certifikací CISM, CISSP, CISA, ISSMP, ISMS a dalších.

Marcel Poul
vedoucí realizace projektů IDM, BCV solutions

Marcel Poul

Je vedoucím realizace projektů IDM v BCV solutions. Problematice správy identit se věnuje více než 8 let, dříve v Cesnetu. Dodává projekty IdM pro zákazníky ve státní správě, soukromé firmy i velké nadnárodní korporace. Věnuje se analýze potřeb zákazníků, plánování realizace projektů, ale i oponenturám nabídek obchodníků.

Partneři konference

Hlavní partneři
Partneři

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.