IT Security Workshop | Konference
IT Security Workshop

Popis akce

ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ

14. ročník IT Security Workshopu přináší unikátní platformu pro diskusi aktuálních témat nejenom z oblasti IT bezpečnosti. Hojně vyhledávaná akce jak ze strany partnerů, tak z řad odborné veřejnosti, vystoupení předních odborníků z praxe i z akademického prostředí, praktické ukázky, případové studie.

Pro koho je akce určena: IT profesionálové, IT manažeři, manažeři společností zastupující soukromý sektor stojící mimo oblast IT, veřejná správa, podnikatelé, konzultanti

Ohlasy partnerů a účastníků:

"Letos jsme se zúčastnili mnoha konferencí a zcela s přehledem mohu říct, že Vaše konference je každoročně tou nejlépe připravenou. Vše absolutně bez problémů, pro nás je radost na takovéto konference jezdit. Celému Vašem týmu děkuji a těším se na další spolupráci."
Petra Holubcová, Marketing manager, System4u a.s.

"Vynikající příležitost, jak se zeptat na to, co dře v praxi a podělit se s ostatními účastníky o své zkušenosti a problémy. Neformální možnost pro setkání s přednášejícími během přestávky na kávu byl fajn bonus, který jsem s radostí využil a který na ostatních podobně zaměřených akcích postrádám!"

"Byla jsem překvapena trpělivostí a profesionalitou s jakou velká část přednášejících přistoupila ke svým prezentacím a otázkám z řad účastníků. Stejně jako pohodovou a přátelskou atmosférou v průběhu celé akce. Děkuji za perfektně zvládnutou organizaci."

Cena

1 200 Kč + DPH


Datum a čas

31/12/2020
09:00 - 16:00h

Místo

Termín a místo budou upřesněny

Z programu

Ondřej Nekovář, Ian Pohl | Aktivní obrana proti kybernetickým útokům
V současnosti se ochrana a obrana sítě spoléhá většinou na reaktivní prvky, které čekají na spuštění. Musíme změnit postoj k obraně a směřovat úsilí k aktivní obraně. To neznamená, že bychom měli zapomenout na vše, co již máme, ale musíme začít přemýšlet jinak.

Jan Tomíšek | Právní rizika a povinnosti při řízení dodavatelů
V moderní organizaci jsou dodavatelé klíčovým zdrojem bezpečnostního i právního rizika. Povinnost provádět due diligence a audit dodavatelů vyplývá z GDPR, ještě podrobnější povinnosti v oblasti řízení dodavatelů stanoví zákon o kybernetické bezpečnosti. Příspěvek představí hlavní povinnosti v oblasti řízení dodavatelů a doporučení, jak obecně pomocí dobře připravených smluv čelit právním rizikům.

Miroslav Kořen | Řešení bezpečnostního incidentu - případová studie
Prezentace se bude zabývat bezpečnostním incidentem z listopadu 2019. IT infrastruktura finanční instituce ve východní Evropě byla napadena skupinou Carbanak. Došlo ke kompletnímu výpadku infrastruktury včetně bankomatů. Firma byla nucena zablokovat SWIFT transakce, což se podepsalo na návazných ztrátách. Tým společnosti Kaspersky řešil tento incident přímo na místě a pod časovým tlakem nejvyššího vedení na brzké opětovné spuštění provozu. Prezentace popíše vzniklou situaci, postup řešení a také závěrem nabídne doporučení, jak se na podobné incidenty lépe připravit.

Jindřich Šavel | Doba kybernetické (ne)bezpečnosti
Praktické poznatky z řešení následků kybernetických útoků a jak jim předcházet. Hledání řešení základního dilematu při budování kybernetické bezpečnosti v současnosti – budovat ji interně nebo nakoupit formou služby?

Aleš Špidla | Jak 5G sítě (z)mění paradigma kybernetické bezpečnosti?
5G sítě jsou tématem, které vzbuzuje řadu očekávání. Těch pozitivních, která souvisí s přínosem 5G sítí k masivní digitalizaci všeho, propojení všech se všemi, všeho se vším a všeho se všemi. Ovšem to by v tom byl čert aby v tom čert nebyl. 5G sítě přinesou i nové bezpečnostní výzvy, některé lze odhadnout už teď, některé se budou, jak už to bývá, zjevovat průběžně. Je dobré si to uvědomit a být připraven.

Tomáš Bezouška | Řízení rizik jako základ řízení informační bezpečnosti
Informační bezpečnost není stav, ale proces, ve kterém správce aktiv usiluje o maximální dosažitelnou míru jejich zabezpečení. Analýza rizik je nástrojem, který nejen pomůže určit, kde jsou hlavní hrozby a zranitelnosti, ale především kterým z identifikovaných rizik se věnovat a v jakém pořadí naléhavosti.

Daniel Přívratský | Jak správně určovat bezpečnostní priority a efektivně zacílit zdroje?
Víte, jestli se vám SIEM vyplatí? Ukážeme vám, jak můžete díky vytěžování dat z bezpečnostních technologií a procesů vidět finanční přínosy či ztráty, které stojí za každým vaším bezpečnostním rozhodnutím.

Břetislav Sobek | Od paketového filtru po firewally s umělou inteligencí a strojovým učením
Jak může hackerský útok ovlivnit naše životy? Jaký je přesah bezpečnostních incidentů do reality? Bezpečnost je komplexní souhra mnoha věcí. Čeká nás v budoucnosti Skynet, který převezme světovládu? Aneb proč už signaturní firewally nestačí. Určeno pro všechny, co strach ještě nemají, ale také pro ty co už se obávají.

Celý program

Přednášející


Jan Tomíšek
senior advokát kanceláře ROWAN LEGAL
Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E se věnuje právnímu poradenství zejména v oblastech softwarového práva, cloud computingu, ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a elektronických transakcí. Vedle působení v advokacii je externím doktorandem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde pravidelně vyučuje zejména témata softwarového práva a ochrany osobních údajů. Jan je absolventem Právnické fakulty, Fakulty informatiky a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Kromě práva studoval kybernetickou bezpečnost a management. Je certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E) a držitelem ocenění Právník roku v kategorii Talent roku za rok 2016.

Miroslav Kořen
Generální ředitel pro východní Evropu, Kaspersky
Svou profesní kariéru začal jako programátor a následně se také věnoval konzultační činnosti v oblasti monitoringu sítí. K obchodu se dostal v roce 2007 ve společnosti Capgemini. Od roku 2010 působil ve společnosti Oracle, kde byl zodpovědný za osmičlenný obchodní tým prodávající software do České republiky, Slovenska a Maďarska. Na úspěchy ze společnosti Oracle navázal v SAP ČR, kde vytvářel a následně uváděl do praxe strategii pro adopci SAP HANA na českém trhu. Koncem roku 2014 založil českou a slovenskou obchodní pobočku open source společnosti SUSE, kde více než 4 roky budoval lokální značku a tým. Od března 2019 působí na pozici generálního ředitele pro východní Evropu ve společnosti Kaspersky a na starosti má 17 zemí z daného regionu.

Aleš Špidla
prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti
Ing. Aleš Špidla vystudoval technickou kybernetiku, V roce 2011 jako ředitel odboru kybernetické bezpečnosti na ministerstvu vnitra ČR koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a zapojil se do diskusí nad věcným záměrem a potom i samotným zákonem o kybernetické bezpečnosti. Dále pracoval jako vedoucí sekce informatiky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ředitel odboru bezpečnostních politik ministerstva práce a sociálních věcí, manažer oddělení řízení rizik ve společnosti Price Waterhouse Coopers, poté ve státním podniku CENDIS, s.p. jako specialista pro kybernetickou bezpečnost a ve státním podniku NAKIT, s.p. jako vedoucí oddělení v sekci bezpečnosti. V současné době pracuje na Generálním finančním ředitelství. Je prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Intenzivně se věnuje evangelizaci problematiky kybernetické a informační bezpečnosti ve všech jejích aspektech. Přednáší na konferencích, vystupuje v médiích, publikuje články s touto tématikou. Aleš Špidla je certifikovaným auditorem kybernetické bezpečnosti.

Ondřej Nekovář
CISO, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Mgr. Ondřej Nekovář v současnosti pracuje jako CISO v SPCSS, s. p., kde se svým týmem zajišťuje kybernetickou a informační bezpečnost pro datové centrum resortu Ministerstva financí, prvek kritické informační infrastruktury. Dále se specializuje na problematiku legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti a aktivní obrany.

Ian Pohl
Security Analyst, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Aktuálně zastává funkci threat hunter v SPCSS, s. p. Jeho specializací jsou techniky, procedury a taktiky APT útočníků v kontextu nasazení aktivní obrany. Několik let také strávil jako člen Red teamu v nadnárodní korporaci.

Jindřich Šavel
Sales Director, Novicom
Jindřich Šavel je na pozici obchodního ředitele společnosti Novicom od konce roku 2012. Během více než 27 let strávených v IT působil především v oblastech prodeje infrastruktury, aplikačního software, správy dokumentů a v poslední době především v síťové a kybernetické bezpečnosti. Ve své kompetenci má oblasti produktové strategie, obchodu, marketingu a rozvoje zahraničních aktivit, kde se snaží uplatnit své dlouholeté zkušenosti s budováním prodejních sítí.

Tomáš Bezouška
President Institutu pro správu dokumentů, Architekt kybernetické bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví
Tomáš Bezouška vystudoval obor Podnikatelská informatika na Technické univerzitě v Liberci. Působí v roli architekta kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zdravotnictví, kde je zodpovědný mj. za metodické vedení resortních organizací v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a podílí se na realizaci projektů s národním i celoevropským přesahem. Současně je zakladatelem a presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřujícího se na správu (nejen) digitálních dokumentů především ve veřejném sektoru. Podílí se na celé řadě aktivit v oblasti elektronizace veřejné správy, je členem pracovních skupin a odborných panelů zaměřujících se na digitalizaci procesů a efektivní využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Přednáší o tématech z oblasti řízení správy dokumentů a digitalizace procesů veřejné správy. Je držitelem certifikátů CISA (Certified Information Systems Auditor, ISACA), TOGAF, ITIL, aj.

Jaroslav Hromátka
Security Specialist, IS4 security

Ondřej Kubeček
obchodní ředitel, System4u
Ondřej Kubeček je obchodním ředitelem společnosti System4u a.s., která firmám poskytuje IT služby spojené s celým životním cyklem mobilních zařízení, tedy od konzultace při výběru přes vzdálené nastavení, podporu až po recyklaci či ekologickou likvidaci. Ondřej vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a poté pracoval na obchodní pozici u společnosti BlackBerry v rámci CEE regionu. Posledních 15 let se věnuje problematice Enterprise Mobility a stojí za mnoha úspěšnými projekty jak ve státní správě, tak v soukromém sektoru. Jeho ambicí je být s firmou System4u stále jedničkou na trhu EMM.

Petr Dostálek
ředitel kompetenčního centra Praha, Data Protection Delivery Center
Petr Dostálek je vedoucím pracovníkem ve společnosti Data Protection Delivery Center, s.r.o., která se zabývá oblastí dodávek technologií do datových center zaměřených na virtualizaci, automatizaci či zálohování/obnovu dat. Petr po studiích na VUT v Brně, od roku 2007 vystřídal několik technických pozic ve společnostech Ahold, IBM, Avnet a stojí za mnoha úspěšnými projekty v CEE regionu se zaměřením na virtualizační technologie. Jeho osobní motivací je stát se lídrem na poli doručování virtuálních desktopů či aplikací (VDI) na libovolné zařízení.

Daniel Přívratský
Enterprise Security Architect, NEXT GENERATION SECURITY SOLUTIONS
Daniel je expertem v oblasti bezpečnosti informací s více jak dvacetiletou praxí v oblastech implementace a provozu systémů řízení bezpečnosti informací, poradenských službách k ochraně dat, řízení rizik, designu bezpečnostní architektury a auditu. Je členem profesních asociací ISACA a ISC2 a držitelem profesních certifikací CISM, CISSP, CISA, ISSMP, ISMS a dalších.

Břetislav Sobek
Obchodní & produktový manažer, PROFIcomms

Marcel Poul
vedoucí realizace projektů IDM, BCV solutions
Je vedoucím realizace projektů IDM v BCV solutions. Problematice správy identit se věnuje více než 8 let, dříve v Cesnetu. Dodává projekty IdM pro zákazníky ve státní správě, soukromé firmy i velké nadnárodní korporace. Věnuje se analýze potřeb zákazníků, plánování realizace projektů, ale i oponenturám nabídek obchodníků.

Tomáš Pluhařík
CEO, HuMalnn

Další akce pořadatele

Práce s e-dokumenty v nouzovém stavu
 • Požadavky dle právních předpisů
 • Zjednodušení v nouzovém stavu
 • Práce z domova a na dálku
Document Management Conference
Document Management Conference

12/05/2020

online

 • Automatizované vytěžování dokumentů
 • Moderní ECM systémy
 • Elektronické právní jednání
IT mezi paragrafy
IT mezi paragrafy

31/12/2020

Termín a místo budou upřesněny

 • Elektronické úřadování
 • Archivnictví a spisová služba
 • Změna přístupu do základních registrů
Document Management Conference
Document Management Conference

31/12/2020

Termín a místo budou upřesněny

 • Automatizované vyťažovanie dokumentov
 • Moderné ECM systémy
 • Elektronické právne konanie
Právní aspekty nouzového stavu
Právní aspekty nouzového stavu

31/03/2020

webinář

 • Pracovněprávní vztahy
 • Smluvní právo
 • Podpora zaměstnavatelů a OSVČ
Umíme důvěryhodně úřadovat?
Umíme důvěryhodně úřadovat?

28/01/2020

Hotel Grandior, Praha

 • Přehled nové legislativy
 • Digitální kontinuita úřadu
 • Nesprávný úřední postup
IT ve finančnictví
IT ve finančnictví

20/11/2019

Hotel Grandior, Praha

 • Příležitosti a rizika umělé inteligence
 • Kyberbezpečnost
 • Data a datové analýzy
Bezpečnosť a dostupnosť dát
Bezpečnosť a dostupnosť dát

24/10/2019

Holiday Inn Bratislava

 • Umelá inteligencia v IT bezpečnosti
 • Enterprise mobility management
 • Detekcia a response incidentov
Data Management Workshop
Data Management Workshop

09/10/2019

Konferenční centrum City, Praha

 • Efektivní správa dat
 • Zabezpečení dat
 • Právní rámec práce s daty

Partneři konference

Hlavní partneři
Partneři

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.